Verkeersvisie

ONZE VISIE

 

Als school investeren wij in veilig verkeer.

“Veiligheid is onze prioriteit”

Denk aan de fluo-actie –  kiss and ride zone – actie ‘parkeren kan je leren’, tijdens de info-avond maken we onze ouders bewust van het tunnelzicht van onze kleuters – we maken onze ouders bewust van het juist uitstappen uit de auto – …

 

Verkeersopvoeding zien we als één van de vele taken van onze school.

Hierbij nemen we het alom gekende spreekwoord in de mond “jong geleerd is oud gedaan”. Met het participeren in het verkeer kan je namelijk niet vroeg genoeg beginnen.

 

Rekening houdend met de Ontwikkelingsdoelen die het Katholiek onderwijs voorop stelt in verband met verkeerseducatie willen wij onze kleuters vooral heel veel ervaringen laten opdoen met ‘Het verkeer’. Al spelenderwijs willen we onze kleuters laten groeien tot zelfstandige weggebruikers onder begeleiding van een volwassene.

 

Wij starten als kleuterschool enerzijds met het vertrouwd maken van enkele belangrijke verkeersregels en verkeersborden.

Een tweede luik waar we als school tijd in investeren is het oefenen van de stap-en fietsvaardigheid.

 

Onze school hanteert het S.T.O.P-principe in de schoolomgeving: dus eerst Stappers, dan Trappers, Openbaar vervoer en als laatste Privé(auto’s).

Eveneens organiseren we 3 maal per schooljaar een open verkeersvergadering, waar schooldirectie, leerkrachten, (verkeers)ouders, gemachtigde opzichters, buren, politie en gemeentebestuur worden uitgenodigd.

 

Als ondersteuning hanteren wij hierbij de uitgewerkte lessen van 10/10 en een zelf uitgewerkte bundel met allerlei verkeersspelen en verkeerstussendoortjes.

Volg ons op Facebook
Nieuws van ouderraad:

Er zijn geen recente Facebook berichten om te tonen.